we work on this page

 

 

 

 

Endy a Petra na první výstavě

 

V květnu 2009

Petra Šilbergerová
 
 

 

Společně

Od roku 1997 žijeme společný život v jedné velké smečce – Petra, Zdeněk a s námi několik welššpringršpanělů. Prvním naším společným welššpringršpanělem byla a dosud stále je naše „Kety“ (Cira Jifex), kterou jsme si od pana Jindřicha Fencla přivezli v srpnu 1997. Kety je velkou psí osobností a všichni dohromady jsme si užili spoustu legrace, ale taky nervů při výcviku, na zkouškách, výstavách, honech, při odchovu jejích štěňátek i v každodenním životě.

Z Kety se stala chovná fena, ve své době jedna z mála, která měla úspěšně složené všestranné zkoušky. V době svého „chovného“ věku dala Kety dva vrhy štěňat, při kterých se projevila jako velmi pečlivá a obětavá matka. Její druhý porod proběhl císařským řezem, a proto jsme se rozhodli ji už dále nekrýt. Bohužel došlo k tomu, co se může stát i mnoha jiným chovatelům. Po Kety nám nezůstala doma fena, kterou bychom mohli uchovnit a pokračovat na ní s vynikajícím základem, který jsme v ní měli. Gira Ivančice sice plně odpovídá všem našim požadavkům na exteriér, povahu i lovecké vlastnosti wss, ale bohužel se u ní projevují známky intolerance na určité potraviny (alergie na lepek). Rozhodli jsme se proto, že se ji nebudeme snažit uchovnit. Myslíme si, že tímto rozhodnutím jsme chovu welššpringršpanělů prospěli a čas nám to jistě potvrdí. Gira s námi žije jako náš nejvěrnější společník a tzv. „nosič dobré nálady“.

V roce 2004 se Zdeněk stal rozhodčím z výkonu pro malá plemena. Získání této kvalifikace předcházelo dosti dlouhé období pochyb nad vhodností a smysluplností tohoto kroku. Jak se nakonec ukázalo, tak o jeho služby nebyl na domovském okrese Brno-venkov žádný zájem, proto jsme se stali oba od roku 2008 členy OMS Třebíč, kde je nabídka uplatnění rozhodčího velmi široká, s ohledem na množství zkoušek, které se zde pořádají. V současné době může Zdeněk posuzovat ZV, PZ, LZ a BZ malých plemen, rozšíření aprobace na další typy zkoušek má v plánu, jakmile mu to umožní časové možnosti.

V letech 2007 a 2008 jsme oba dostali možnost účastnit se jako pořadatelé organizace výstav slídičů konaných v rámci KCHLS. V roce 2007 jsme byli členy výstavního výboru „Klubové výstavy slídičů“. Po jejím skončení byla Petře nabídnuta ze strany tehdejší výstavní referentky výboru KCHLS možnost stát se ředitelkou výstavy pro rok 2008. Petra tuto nabídku přijala, a tak jsme oba společně byli ředitelé „Speciální výstavy španělů“ konané v září 2008. Obě výstavy se konaly v Žebětíně a zařadily se mezi velmi úspěšné kynologické akce. Zvláště výstava v roce 2008 kladla na nás jako ředitele zvýšené nároky vzhledem k nebývalému počtu přihlášených psů a jejich posuzování ve čtyřech kruzích za účasti tří zahraničních a jednoho domácího rozhodčího.

Na podzimní schůzi sekce WSS v roce 2007 byl Zdeněk zvolen delegátem na konferenci KCHLS, která se následně konala 15. března 2008 v Třebíči. Na členské schůzi sekce WSS dne 26. října 2008 byl Zdeněk zvolen do funkce vedoucího sekce WSS v KCHLS. Od tohoto dne se mu k dosavadní chovatelské činnosti a práci rozhodčího z výkonu přidala ještě práce funkcionářská. Zdeněk si velmi cení důvěry, kterou mu členové sekce WSS touto volbou prokázali, a chápe výkon této funkce jako možnost vykonat něco prospěšného pro společenství chovatelů welššpringršpanělů v naší zemi.

Naše rodina se naposledy rozrostla 3. listopadu 2007. Toho dne jsme si od pana Jindřicha Fencla přivezli fenku wss Heda Jifex, které od prvního dne říkáme „Arwen“. Do této fenky vkládáme v současné době veškeré svoje chovatelské naděje. Jak budou naplněny, se ukáže v letošním roce.

Tak jak běží čas a všechno se vyvíjí a postupuje, tak i naše kynologická činnost zaznamenala v různých obdobích různou intenzitu, nikdy jsme si ale nedokázali představit, že bychom se vzdali života se psy. Naši psi s námi obývají náš dům a účastní se naprosté většiny našich činností. Nejenom, že s námi chodí na lov, ale také třeba na výlety, na návštěvy k našim kamarádům a také velmi často do zaměstnání. Naprostá většina našich přátel a známých pochází z řad kynologů a spousta těch „ostatních“ nás považuje za „exoty“.

 

V květnu 2009

Petra a Zdeněk Šilbergerovi